Besøk Jotne på FSTLs årskonferanse

Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse, årskonferanse 2018

Tønsberg 7. – 9. mai 2018

 

Vi demonstrerer Enterprise BIM som allerede benyttes av ledende sykehus som St. Olavs Hospital, Trondheim, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg o.a.

Se hvordan System- og Produktregister og Eiendomsportal i BIM modellserver kan forenkle hverdagen i prosjekteringen og eiendomsforvaltningen.

Anbefaler IT sjefer, tekniske sjefer og andre og komme innom for en demonstrasjon og samtale om muligheter.

 

Mer informasjon om årskonferansen HER.